CẤP PHÉP TREO BĂNG RÔN TOÀN QUỐC

27
Treo băng rôn Đắk Lắk
Treo băng rôn Đắk Lắk

CẤP PHÉP TREO BĂNG RÔN TOÀN QUỐC UY TÍN CHẤT LƯỢNG. Ngày nay, nhu cầu quảng cáo thương hiệu, hình ảnh của các công ty ngày càng lớn. Do đó mà các côn ty quảng cáo, các đơn vị quảng cáo mở ra ngày càng nhiều. Một trong các dịch vụ mà các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhiều đó là treo băng rôn quảng cáo.

treo băng rôn hiệu quả
treo băng rôn hiệu quả

Các quy định cấp phép treo băng rôn uy tín

Treo băng rôn quảng cáo với chi phí thấp, hiệu quả mang lại cao, khả năng quảng bá hình ảnh tốt, từ đó tăng doanh số, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các công ty quảng cáo mở ra ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải công ty nào cũng nắm bắt được quy định của pháp luật về việc treo băng rôn quảng cáo. Trong luật quảng cáo có quy định rõ về việc xin phép cũng như cấp giấy treo băng rôn.

Lựa chon tuyến đường treo băng rôn hiệu quả
Lựa chon tuyến đường treo băng rôn hiệu quả

Theo quy định tại Điều 30 Luật quảng cáo:

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

  1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.
  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
treo băng rôn thanh hóa hợp lí
treo băng rôn thanh hóa hợp lí

Như vậy theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhận hồ sơ, nếu như không có ý kiến trả lời thì có nghĩa tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không đồng ý thì sẽ có văn bản trả lười.